top of page

ROBERTS VĪTOLS 100 000 SEKOTĀJU

IZSPĒLES NOSACĪJUMI

 

Šie ir nosacījumi spēlei, kuru organizē SIA RW MEDIA , reģistrācija numurs 42103080267, adrese Leona Paegles iela 1 - 1, Liepāja, LV-3401 (turpmāk - Organizators) sociālajos tīklos "Facebook", "Instagram", "TikTok" un YouTube platformā (turpmāk - spēle).

 

Spēle notiks iepirkšanās centra AKROPOLE Rīga (Latgales iela 257, Rīga) pasākumu zonā.  

Tā būs izziņota  Rīkotāja sociālo mediju kontos (Robyworks / Roberts Vītols) vai Rīkotāja partneru kontos.

 

Rīkotāja organizētās spēle tiek klasificēta kā dāvana, kas ir reklāmas pasākum, kura mērķis ir apbalvot dalībniekus, izdalot balvas. Ir svarīgi atzīmēt, ka šī dāvana nav loterija, jo, lai tie varētu laimēt, dalībniekiem nav jāiegādājas biļetes vai jāmaksā dalības maksa. Drīzāk šie pasākumi tiek organizēti pēc dāsnuma un atzinības principa, lai radītu pozitīvu pieredzi visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

 

PRASĪBAS SPĒLES DALĪBNIEKIEM

 

Rīkotājs spēles laikā piedāvā laimēt  transportlīdzekli, tāpēc personām ir jābūt ne jaunākām par 18 gadiem un jābūt deklarētai dzīvesvietai spēles organizēšanas valstī – Latvijas republikā. Šajā gadījumā deklarētā dzīvesvieta ir obligāta transportlīdzekļa reģistrācijas prasību dēļ.

 

Lai piedalītos spēlē ir jābūt Roberta Vītola (https://www.youtube.com/@RobertsVitols) YouTube kanāla sekotājam.

 

Lai piedalītos spēlē, personai ir jāierodas iepirkšanās centrā AKROPOLE Rīga Latgales ielā 257 2024. gada 13. jūlijā no plkst. 12:00 – 18:45 un jāpiedalās spēlē, kurā katrs dalībnieks mēģinās atminēt 4 ciparu kombināciju. Ja noteiktajā laikā neviens no dalībniekiem nebūs atminējis pareizo skaitli, tad plkst. 19:00 uz vietas notiks izloze no dalībnieku kārtas numuriem, ko tie būs ieguvuši reģistrējoties spēlei.

 

Katrs dalībnieks spēlē drīkst piedalīties tikai vienu reizi.

 

SPĒLES UZVARAS GADĪJUMĀ

 

Izsludinātās spēles galvenā balva ir automašīna BMW E92.  Balvas nav apmaināmas pret naudu.

 

Uzvarētājs tiek paziņoti spēles dienā uz vietas un papildus izziņots Rīkotāja sociālo tīklu kontos – Instagram, TIKTOK, Facebook un citos.

 

Pēc balvas ieguvēja paziņošanas Rīkotājs sazināsies uzreiz vienojas ar uzvarētāju par balvas saņemšanu tajā pašā dienā, kad notikusi izspēle.

Uzvarētājam jāsniedz nepieciešamā informācija balvas piegādei un jāveic visas pārējās darbības, piemēram,  automāšinas pārreģistrēšana uz sava vārda. pieņem informāciju balvas saņemšanai tikai no personas, kura piedalījās konkursā un tika pasludināta par uzvarētāju.

 

Dalībnieks, kurš spēlē laimē balvu, ir atbildīgs par visiem nodokļiem, kas saistīti ar balvu un to samaksu, reģistrācijas nodevām vai jebkādiem citiem ar laimestu saistītiem maksājumiem. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par nodokļiem vai citiem maksājumiem, kas saistīti ar balvu.

 

Gadījumā, ja spēles uzvarētājs atsakās no balvas, Rīkotājs patur tiesības izvēlēties rezerves uzvarētājus, savukārt gadījumā, ja balvas ieguvējs atsakās, laicīgi nepieņem balvu vai neatbilst spēles nosacījumiem, Rīkotājs sazināsies ar rezerves uzvarētāju, kurš pēc tam tiks uzskatīts par pilntiesīgu balvas ieguvēju.

           

 

CITI NOSACĪJUMI

 

Gadījumā,  ja ir aizdomas, ka spēles dalībnieki krāpjas vai spēles rezultāti tiek sagrozīti ar negodprātīgu spēles dalībnieku rīcību, Rīkotājs patur tiesības spēli atcelt, paziņojot par to tajā pašā platformā, kurā tika izsludināta konkrētā spēle.

 

Spēlē nedrīkst piedalīties Rīkotāja uzņēmuma darbinieki un darbinieku ģimenes locekļi.

 

Visas ar organizētajām spēlēm saistītās sūdzības primāri izskata Rīkotājs. E-pasts – info@robyworks.com

 

Noteikumu apstiprināšana. Spēles dalībnieki bez ierunām apstiprina šos noteikumus.

 

Personas dati. Spēļu laikā iesniegto personas datu (vārds, uzvārds) apstrādes mērķus un līdzekļus noteiks datu pārzinis - SIA RW MEDIA, reģistrācijas numurs 42103080267, adrese Leona Paegles iela 1 - 1, Liepāja, LV-3401. Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija: info@robyworks.com.

 

Piedaloties spēlē un sniedzot spēles organizēšanai nepieciešamos personas datus, personas apliecina, ka neiebilst pret to, ka viņu personas dati tiek apstrādāti šajos noteikumos paredzētajā veidā un nolūkos.

 

Jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, adrese un personas, tiks apstrādāti tikai balvas saņemšanas gadījumā, balvas līguma sagatavošanas nepieciešamībai. Uzvarētāju dati tiks glabāti 10 gadus no viņu dalības spēlē beigām.

 

Spēles dalībniekiem ir tiesības piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem, pieprasīt labojumus un, ja tas ir pamatoti, dzēst apstrādātos personas datus, ierobežot personas datu apstrādi, kā arī likumā paredzētajos gadījumos ir tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei.

Jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar Datu pārzini pa e-pasta adresi: info@robyworks.com.

bottom of page